NOVOROČNÉ ŽELANIE PANI EVY KRISTINOVEJ

Dozrime v nezištné vlastenectvo!

K 27. výročiu vzniku našej druhej Slovenskej republiky jej z celého srdca i duše želám:

  • Aby sme my, jej občania, konečne dozreli v pravé a nezištné vlastenectvo.
  • Aby sme na základe vlastných vedomostí a skúseností vedeli sa rozvážne rozhodovať v prospech celku.
  • Aby náš národ, gravitujúc dnu do seba, zdarne rástol z vlastných zdravých koreňov.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

1. 1. 2020 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky