Udeľovanie ocenení Nadácie PRO PATRIA pri príležitoti 30. výročia založenia Slovenskej republiky a 174. výročia vzniku Slovenskej národnej rady