SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY EVA KRISTINOVÁ... JEDNODUCHO KRÁĽOVNÁ

v Laliči vo Vojvodine

29. júla 2023 sa konala v Dome kultúry v Laliči vo Vojvodine slávnostná vernisáž  výstavy Eva Kristinová… jednoducho kráľovná, ktorej autorom je Karol Mišovic. Eva Kristinová je legenda  slovenskej divadelnej scény, slovenského kultúrneho a spoločenského života.

Výstavu usporiadal  Kultúrno-umelecký spolok Branislava Nušića z Laliča v spolupráci s občianskym združením CYRILOMETODIADA z Bratislavy, s miestnym Kultúrno-umeleckým spolkom Štefánik a so Základnou školou Nestora Žučného.

Výstavu, ktorá vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, zapožičal Divadelný ústav Bratislava.

Po odznení srbskej a slovenskej štátnej hymny zúčastnených privítala profesorka srbského jazyka a literatúry Sanja Djakovic, ktorá je odborným garantom Kultúrno-umeleckého spolku Branislava Nušića, slovo odovzdala jeho predsedovi Nenadovi Živanovi, ktorý vo svojom príhovore priblížil osobnosť Evy Kristinovej:

Bolo pre mňa cťou, že som mal možnosť osobne spoznať vzácnu osobnosť slovenského národa  pani Evu Kristinovú, ktorú som navštevoval spolu s mojimi priateľmi z občianskeho združenia CYRILOMETODIADA. Daniela Suchá, predsedníčka tohto združenia, na vernisáži výstavy v Dome umenia v Piešťanoch uviedla, že pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia.

Ležiaca, ťažko chorá pani Eva mi porozprávala o svojich návštevách Vojvodiny a jej účinkovaní na kultúrnych podujatiach. Na poslednom našom stretnutí mi zarecitovala úryvok z Proglasu, hrou na fujare ju sprevádzal fujarista Štefan Suchý. Bol som veľmi dojatý, keď som jej naposledy zaspieval starú srbskú duchovnú pieseň…

Eva Kristinová, vzácna dcéra slovenského národa, milovala vojvodinských Slovákov a Srbov.

Pointou tejto výstavy je, že prostredníctvom takých osobnosti, ako je pani Eva Kristinová, sa naše dva  národy ešte viac zbližujú a utvrdzujú v priateľstve. Ľudia, ktorí sú ako ona nositeľmi skutočných hodnôt, sú veľmi vzácni, zasluhujú si našu úctu, lebo šíria odveké priateľstvo a blízkosť slovenského a srbského národa a robia svet lepším. Preto túto vernisáž  výstavy možno nazvať výstavou priateľstva srbského a slovenského národa.

Účastníkov vernisáže pozdravil Boris Konček, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, ktorý vyjadril radosť zo spolupráce vojvodinských Srbov a Slovákov pri realizácii tejto výstavy a vernisáže. 

Juraj Sudi, hudobný skladateľ a dirigent slovenského zboru Zvony zo Selenče, v príhovore uviedol, že pre jeho zbor bolo cťou zúčastniť sa na slávnostnom otvorení výstavy.

Zbor Zvony svojím kultúrno-umeleckým hudobným vystúpením obohatil toto krásne podujatie.

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODODIA, o. z.
NENAD ŽIVANOV, KUD BRANISLAV NUŠIĆ
Foto: PETAR DUKIĆ
          Archív ZBORU ZVONY