ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

SLOVENSKÝ STREDOVEK

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Slovenský stredovek z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Šiesta prednáška sa uskutoční 3. marca 2021 o 14.00 h v kancelárii Antona Hrnku v Stupave.

Šiesta prednáška sa uskutoční 3. marca 2021 o 14.00 h.
Téma: SLOVENSKÝ STREDOVEK

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív ANTONA HRNKU