PO STOPÁCH SVӒTÝCH CYRILA A METODA

do Blatnohradu

Ordinariát  ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozývajú 17. júna 2023 na spoločnú púť po stopách svätých Cyrila a Metoda do Blatnohradu – Zalaváru.

Kniežacie sídlo v Blatnohrade rozkvitalo počas panovania Pribinovho syna  Koceľa, u ktorého sa v roku 867 zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Ríma. Metod sa po smrti Cyrila rozhodol pokračovať v misijnej práci medzi Slovenmi. S vysvätenými kňazmi sa zastavil u Koceľa v Blatene. Knieža Koceľ ho požiadal o návrat do Ríma, aby sa nechal vysvätiť za biskupa.

A práve v Blatnohrade sa našla významná archeologická pamiatka, črep s hlaholským nápisom, ktorý je dôkazom o používaní hlaholiky v našom priestore.

V Ríme v roku 869 vysvätili Metoda za titulárneho arcibiskupa sriemskeho, stal sa pápežským legátom pre slovanské územia, ktoré synodou na Dunaji v roku 796 boli zverené bavorským diecézam.

Pápež Ján VIII.  bulou Industriae Tuae vyhlásil v roku 880 Veľkú Moravu za pápežské léno (povýšil Svätopluka medzi suverénnych panovníkov, t. j. na kráľa) a vytvoril samostatnú cirkevnú provinciu na čele s arcibiskupom Metodom.

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej, slovanskej a stredoeurópskej vzdelanosti vďaka múdremu rozhodnutiu našich panovníkov Rastislava, Svätopluka a Koceľa obrátiť sa na byzantského cisára Michala III., aby im poslal misionárov, ohlasovateľov Božieho slova v jazyku, ktorý je Slovenom zrozumiteľný.

V Blatnohrade môže človek vnímať hlbokú duchovnú postať nášho národa a čerpať z nej. Blatnohrad však patrí k posvätným miestam nielen nášho slovenského národa, ale i ďalších slovanských národov.

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda v roku 2013 vydal dielo Koceľ a Blatnohrad.

 Doprava do Blatnohradu je individuálna.

Daniela Suchá, predsedníčka CYRILOMETODIADA, o. z.