ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

SLOVENSKO NA KONCI STREDOVEKU

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Slovensko na konci stredoveku z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Desiata prednáška sa uskutoční  13. októbra 2021 o 14.00 h  v kancelárii Antona Hrnku v Stupave.

Desiata prednáška sa uskutoční 13. októbra o 14.00 h.

Téma: SLOVENSKO NA KONCI STREDOVEKU

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU