ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE II.

NÁSTUP NOVOVEKU

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Nástup novoveku z druhého cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Prvá prednáška sa uskutoční 4. apríla 2022 o 15.00 h. v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave.

Prvá prednáška sa uskutoční 4. apríla 2022 o 15.00 h.

Téma: NÁSTUP NOVOVEKU

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU