Životné jubileum pani prof. Evy Fordinálovej

17. decembra 2021 si pripomíname krásne životné jubileum 80 rokov charizmatickej poetky a významnej literárnej historičky pani prof. Evy Fordinálovej.  Ospevovateľka Jána Hollého a celého nášho slovenského bytia, hlboko ukotvená na Záhorí a v rodisku Jána Hollého v Borskom Svätom Mikuláši, obracia celým svojím dielom zrak a vďaku k Hospodinovi a dvíha k Nemu naše srdcia.

Prof. Viliam Turčány, ktorý z bernolákovskej slovenčiny prebásnil Jána Hollého do súčasnej slovenčiny, označil prof. Evu Fodrinálovú za hlavnú znalkyňu diela slovenského klasika.

Prof. Fordinálová je nositeľkou Ceny Fra Angelica 2018 za zásluhu o prínos k rozvoju kresťanskej kultúry na Slovensku, Ceny Daniela Rapanta HO MS a Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo.

Ďakujeme pani prof. Fordinálovej za krásu, ktorú svojím perom vnáša do našich  sŕdc, za sprítomnenie diela nášho génia Jána Hollého, za odkrytie hĺbky jeho ducha, hlboko zakoreneného v Bohu a národe. Do ďalších rokov želáme pani prof. Fordinálovej veľa zdravia, najmä však hojnosť Božej milosti a požehnania.