Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO

v Základnej škole v Branči

 

Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu svätých solúnskych bratov k našim predkom až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993.

Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok. 

30. novembra 2023 bude vydaná príležitostná poštová pečiatka Písomný odkaz svätých Cyrila a Metoda a príležitostný lístok. Poštová pečiatka bude k dispozícii na pošte v Branči 30.11.2023 – 8.12.2023

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODODIA, o. z.