VERNISÁŽ VÝSTAVY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VAĎOVCIACH

VAĎOVSKÝ KOSTOLÍK

Vaďovský kostolík uprostred dediny, 
chodia sem na omšu celučké rodiny.
Staručký kostolík každého prichýli
už dávno ľudia sa k Bohu tu modlili.

Našli tu útechu, vždy milé slová,
už pre 600 rokmi a chodia stále znova.
Nestarni kostolík, navždy zostaň mladý,
máš náš veľký obdiv a máme ťa rady.

Dňa 20. júna 2024 sa uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných prác detí prvého stupňa zo Základnej školy vo Vaďovciach (okr. Nové Mesto nad Váhom). Výstava je súčasťou „Roka vaďovského kostola“, ktorý sa v tejto obci slávi pri príležitosti šesťstého výročia založenia chrámu.

Iniciátormi výstavy sú Farnosť Hrachovište a obec Vaďovce, ktorá je aj zriaďovateľom miestnej školy. Prvotným úmyslom tohto podujatia je vzbudiť v deťoch kladný vzťah k domovu, vlastnej histórii, umeniu a kultúre. Kostol, toto miesto stretania človeka s Bohom, je zhmotnením všetkých týchto hodnôt. Pedagogičky z miestnej malotriedky sa s nadšením chopili výzvy a výsledkom ich práce s čisto prirodzeným a zatiaľ neškoleným talentom detí sú zaujímavé a kvalitné diela. Do výzvy sa zapojili deti viacerých konfesií.
Vernisáž otvorila starostka obce Alžbeta Tuková, úlohu kurátorky prevzala Ľuba Nguyenová Anhová, riaditeľka školy, ktorú dopĺňal žiak Stanko Schindler. Význam výstavy stručne vysvetlil otec Irenej Ciutti, farár z Hrachovišťa. Príhovory dospelých sa striedali s poéziou. Recitátormi boli samotné deti. Otec Irenej Ciutti všetkým zúčastneným deťom odovzdal drobné spomienkové darčeky. Na záver vystúpila so slovami uznania, poďakovania a povzbudenia predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIA Daniela Suchá. Atmosféru podujatia dotvoril Štefan Suchý hrou na fujare, ktorá u detí vzbudila obrovský záujem.

Deti sa tešili aj z občerstvenia, ktorému kraľovala obrovská torta.
Srdečne ďakujeme pánovi farárovi, pani starostke, pani riaditeľke, pani učiteľkám, zúčastneným žiakom i všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii tejto výstavy podieľali, a vyslovujeme nádej, že takáto prehliadka tvorivosti a šikovnosti detí zo Základnej školy vo Vaďovciach by sa mohla stať obohatením aj ďalších významných farských či obecných slávností.
Deo gratias.

DANIELA SUCHÁ
Autorka básne: ĽUBA NGUYENOVÁ ANHOVÁ
Foto: IMRICH SCHINDLER, DANIELA SUCHÁ