ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

ÚLOHA KRESŤANSTVA NA POČIATKU SLOVENSKÝCH DEJÍN

ROZHOVOR ANTONA HRNKU S MONS. FRANTIŠKOM RÁBEKOM

Dávame vám do pozornosti rozhovor PhDr. Antona Hrnku, CSc., s J. E. Mons. Františkom Rábekom, predsedom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, na tému: Úloha kresťanstva na počiatku slovenských dejín, ktorý je súčasťou cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Rozhovor sa uskutoční 17. marca 2021 o 14.00 hRezidencii ordinára OS a OZ SR v Marianke.

Rozhovor sa uskutoční 17. marca 2021 o 14.00 h

Téma: ÚLOHA KRESŤANSTVA NA POČIATKU SLOVENSKÝCH DEJÍN

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív ORDINARIÁTU OS A OZ SR