ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE II.

KONIEC STAVOVSKÝCH POVSTANÍ

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Koniec stavovských povstaní z druhého cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Tretia prednáška sa uskutoční 1. februára 2024 o 10.00 h. v Kancelárii Antona Hrnku v Stupave.

Tretia prednáška sa uskutoční 1. februára 2024 o 10.00 h.

Téma:  KONIEC STAVOVSKÝCH POVSTANÍ

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU