SLOVENSKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ

ČÍSLO 1/2022

Odporúčame do Vašej pozornosti štúdiu prof. Emílie Hrabovec: „Boj o Slovensko neprebieha medzi Prahou a Bratislavou, ale medzi Prahou a Rímom.“ Slovenská otázka vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a ľudovo-demokratickým Československom 1945 – 1948.

Časopis si môžete objednať, prípadne predplatiť na adrese: info@cyrilometodiada.sk

Historik Anton Hrnko a sociológ Igor Laciak založili nadáciu PRO PATRIA, ktorej Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo už tretie číslo SLOVENSKÉHO ČASOPISU HISTORICKÉHO.

Časopis sústreďuje slovenských historikov píšucich o slovenských dejinách zo slovenského uhla pohľadu. Časopis sa stáva tribúnou názorov o našich dejinách, dejinách Slovanov a dejinách strednej Európy, ktorá nebude môcť byť opomínaná.