RADOSNEGO ALLELUJA!

Dusik_scan_6

Z wyrazami szacunku Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA o. z.