POCTA SV. CYRILOVI A SV. METODOVI

v Devíne

5. júla 2022 na slávnosť sv. Cyrila a sv. Metoda vzdali poctu svätým solúnskym bratom pred ich pamätníkom v Devíne Inna V. Kuznecova, kultúrna atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, Ihar Liatun, vedúci misie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v SR, Nenad Adžemović, prvý tajomník Veľvyslanectva Srbskej republiky v SR, veľvyslanec Marián Servátka a Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA.

Svätý Cyril a svätý Metod, spolupatróni Európy, orodujte za nás!

DANIELA SUCHÁ
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ