POCTA SV. CYRILOVI A SV. METODOVI

NA BRATISLAVSKOM HRADE

Pri príležitosti slávnosti sv. Cyrila a sv. Metoda si uctili svätých solúnskych bratov modlitbou a položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Gorazda na Bratislavskom hrade J. E. Igor Borisovič Bratčikov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, Dragan Zurovac, konzul Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike, Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA, Anton Hrnko a Igor Laciak, zakladatelia nadácie PRO PATRIA, veľvyslanci Marián Servátka a Emil Kuchár.

Pamätník požehnal 14. septembra 2023 štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin.

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!

DANIELA SUCHÁ
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ