PIETNA SPOMIENKA NA SRBSKOM VOJENSKOM CINTORÍNE

vo Veľkom Mederi

V čase I. svetovej vojny bol vojenský cintorín vo Veľkom Mederi súčasťou zajateckého tábora. Je na ňom pochovaných 5017 Srbov, 447 Čiernohorcov a 72 Rusov.

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.