ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

Veľká Morava

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Slovania, VEĽKÁ MORAVA z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Prednáška sa bude konať v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave.

Štvrtá prednáška sa uskutoční 18. novembra 2020 o 14.00 h. 
Téma: Veľká Morava.

Štvrtá prednáška sa uskutoční v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána bez účasti verejnosti.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív ANTONA HRNKU