ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

Zrodenie slovenského národa

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Slovania, Zrodenie slovenského národa z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Tretia prednáška sa uskutoční v Pamätný deň Černovskej tragédie 27. októbra 2020 o 14.00 h v kancelárii Antona Hrnku v Stupave.

Tretia prednáška sa uskutoční 27. októbra 2020 o 14.00 h.
Téma: Zrodenie slovenského národa.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív ANTONA HRNKU