DEŇ SLOVANSKEJ PÍSOMNOSTI A KULTÚRY V DEVÍNE

DEŇ SLOVANSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Devíne 24. mája si v Ruskej federácii a v ďalších slovanských krajinách pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry. V Ruskej federácii…

Continue Reading DEŇ SLOVANSKEJ PÍSOMNOSTI A KULTÚRY V DEVÍNE

V BRATISLAVE SME SI UCTILI JÁNA HOLLÉHO

V BRATISLAVE SME SI UCTILI JÁNA HOLLÉHO V stredu 14. apríla 2021 uplynulo 172 rokov od smrti katolíckeho kňaza, výnimočného básnika, prekladateľa zo starogréčtiny a latinčiny, vzdelanca, veľkej osobnosti slovenského národa,…

Continue Reading V BRATISLAVE SME SI UCTILI JÁNA HOLLÉHO

POCTA SV. METODOVI V DEVÍNE

POCTA SV. METODOVI V DEVÍNE V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136  rokov od smrti sv. Metoda.Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca…

Continue Reading POCTA SV. METODOVI V DEVÍNE

V DEVÍNE SME SI UCTILI SVӒTÝCH CYRILA A METODA

V DEVÍNE SME SI UCTILI SVӒTÝCH CYRILA A METODA V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti  Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V.…

Continue Reading V DEVÍNE SME SI UCTILI SVӒTÝCH CYRILA A METODA

Uctenie si pamiatky obetí I. svetovej vojny

UCTENIE SI PAMIATKY OBETÍ I. SVETOVEJ VOJNY Vojenský cintorín v Petržalke Predošlé Ďalšie 11. novembra v Deň vojnových veteránov si pamiatku obetí 1. svetovej  vojny na Vojenskom cintoríne v Petržalke-Kopčanoch…

Continue Reading Uctenie si pamiatky obetí I. svetovej vojny

113. výročie Černovskej tragédie v Bratislave

VÝKRIČNÍK ČERNOVSKEJ TRAGÉDIE JE STÁLE VZTÝČENÝ V pamätný Deň černovskej tragédie v utorok 27. októbra 2020 o 18.00 hod. celebroval vo farskom  Kostole Narodenia Panny Márie v Bratislave-Dlhých Dieloch svätú omšu (bez účasti verejnosti)…

Continue Reading 113. výročie Černovskej tragédie v Bratislave

Slávnostná spomienka na Andreja Hlinku

SLÁVNOSTNÁ SPOMIENKA NA ANDREJA HLINKU Katedrála sv. Šebastiána Stotridsiate prvé výročie kňazskej vysviacky a stopäťdesiate šieste výročie narodenia Andreja Hlinku sme oslávili v Bratislave-Krasňanoch. Slávnostná spomienka sa konala v sobotu 26. septembra…

Continue Reading Slávnostná spomienka na Andreja Hlinku

Pietna spomienka na Andreja Hlinku

PIETNA SPOMIENKA NA ANDREJA HLINKU V RUŽINOVE VĎAČNÍ SÚČASNÍCI OTCOV I NÁRODA Predošlé Ďalšie Pri príležitosti osemdesiateho druhého výročia úmrtia Mons. Andreja Hlinku sa 15. augusta 2020 uskutočnila v spolupráci so…

Continue Reading Pietna spomienka na Andreja Hlinku

Slávnosť sv. Gorazda v Močenku

SLÁVNOSŤ DŇA SV. GORAZDA V MOČENKU - GORAZDOVE 27. júla si každoročne pripomíname sviatok svätého Gorazda, prvého nástupcu svätého Metoda v jeho službe, svätca, ktorý pochádzal z nášho rodu, z významnej slovenskej rodiny…

Continue Reading Slávnosť sv. Gorazda v Močenku

Posolstvo pani Evy Kristinovej

POČAS ZÁDUŠNEJ SV. OMŠE ZA EVU KRISTINOVÚ ODZNELO AJ JEJ POSOLSTVO Duchovný odkaz slovenskému národu V Katedrále svätého Šebastiána sa konala dňa 7. júla zádušná sv. omša za zosnulú pani Evu…

Continue Reading Posolstvo pani Evy Kristinovej

Deň slovanskej písomnosti a kultúry v Devíne

DEŇ SLOVANSKEJ PÍSOMNOSTI A KULTÚRY Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Devíne V Ruskej federácii a v ďalších slovanských krajinách si 24. mája pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry. V Ruskej federácii…

Continue Reading Deň slovanskej písomnosti a kultúry v Devíne

Cyrilometodská slávnosť v Devíne

CYRILOMETODSKÁ SLÁVNOSŤ V DEVÍNE v Kostole Svätého kríža Predošlé Ďalšie Tisícstopäťdesiateprvé výročie smrti  Konštantína – sv. Cyrila oslávili v Bratislave - Devíne. Slávnostná spomienka sa konala uplynulú sobotu 15. februára…

Continue Reading Cyrilometodská slávnosť v Devíne

Koniec

Koniec